Viện Đào tạo sau đại học

Bạn đang ở đây

Đăng kí nhận Nguồn tin Viện Đào tạo sau đại học
Đã cập nhật: cách đây 1 giờ 40 phút

Danh sách phòng thi tiếng anh B1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam

Tháng 5 18, 2016 - 2:25ch

Ghi chú: Học viên khi đến thi mang theo giấy tờ tùy thân có dán ảnh.

Thông báo hội thảo khoa học cấp Trường cho NCS. Nguyễn Đình Thạch

Tháng 5 17, 2016 - 10:55sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Lịch tuần từ ngày 16/05 đến 22/05/2016

Tháng 5 17, 2016 - 9:58sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Lịch tuần từ ngày 09/05 đến ngày 15/05/2016

Tháng 5 8, 2016 - 9:41ch

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Lịch tuần từ ngày 02/05 đến 08/05/2016

Tháng 5 4, 2016 - 11:00sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo kế hoạch thi Tiếng anh B1 theo khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam

Tháng 4 28, 2016 - 2:27ch

Ghi chú: Danh sách học viên đã đăng ký thi xem tại file đính kèm và học viên có thể đăng ký thi tiếp đến ngày 15/05/2016

Lịch tuần từ ngày 18/04 đến 24/04/2016

Tháng 4 20, 2016 - 10:19sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo lịch thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2016

Tháng 4 15, 2016 - 5:03ch

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Quy định về thời gian và hiệu lệnh kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2016

Tháng 4 15, 2016 - 2:31ch

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Danh sách niêm yết thí sinh dự thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2016

Tháng 4 12, 2016 - 11:01sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Lịch tuần từ ngày 11/04 đến 17/04/2016

Tháng 4 12, 2016 - 9:51sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2016

Tháng 4 11, 2016 - 11:04sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Lịch tuần từ ngày 04/04 đến 10/04/2016

Tháng 4 6, 2016 - 9:26sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo hoàn thành học phí đối với học viên cao học

Tháng 3 31, 2016 - 4:08ch

Viện đào tạo sau đại học thông báo về việc hoàn thành học phí đối với học viên cao học.
Ghi chú: Danh sách học viên nợ học phí xem tại file đính kèm.

Thông báo hoàn thành học phí đối với Nghiên cứu sinh

Tháng 3 31, 2016 - 4:06ch

Viện đào tạo sau đại học thông báo về việc hoàn thành học phí đối với Nghiên cứu sinh.
Ghi chú: Danh sách NCS nợ học phí xem tại file đính kèm.

Lịch tuần từ ngày 28/03 đến 02/04/2016

Tháng 3 30, 2016 - 11:21sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo hội thảo khoa học cấp Trường cho NCS. Nguyễn Thị Liên

Tháng 3 28, 2016 - 10:36sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo thay đổi lịch thi hết học phần của khóa 2014 đợt 1

Tháng 3 24, 2016 - 4:42ch

Viện đào tạo sau đại học thông báo: Thay đổi lịch thi của các lớp khóa 2014 đợt 1 từ ngày Thứ Chủ nhật chuyển sang thi ngày Thứ 7. Lịch thi cụ thể như sau: