Viện Đào tạo sau đại học

Bạn đang ở đây

Đăng kí nhận Nguồn tin Viện Đào tạo sau đại học
Đã cập nhật: cách đây 1 giờ 40 phút

Thông báo kết quả thi anh văn B2 và B1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam

Tháng 9 29, 2016 - 10:47sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Lịch tuần từ ngày 26/9 đến 02/10/2016

Tháng 9 27, 2016 - 9:52sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo lịch thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2016

Tháng 9 22, 2016 - 4:29ch

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Lịch tuần từ ngày 19/9 đến 25/9/2016

Tháng 9 19, 2016 - 4:39ch

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Danh sách niêm yết thí sinh dự thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2016

Tháng 9 15, 2016 - 8:53sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Lịch tuần từ ngày 12/9 đến 18/9/2016

Tháng 9 14, 2016 - 9:23sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2016

Tháng 9 13, 2016 - 4:47ch

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo về việc hoàn trả học phí sau đại học

Tháng 9 7, 2016 - 9:20sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Lịch tuần từ ngày 05/9 đến ngày 11/9/2016

Tháng 9 6, 2016 - 9:36sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Lịch học ôn môn Sức bền vật liệu, tuyển sinh đợt 2 năm 2016

Tháng 8 31, 2016 - 8:47sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Lịch tuần từ ngày 29/8 đến 04/9/2016

Tháng 8 29, 2016 - 4:50ch

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo về việc hoãn thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS. Ngô Đức Du

Tháng 8 25, 2016 - 10:48sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo về việc đăng ký tài khoản phần mềm chống sao chép Turnitin

Tháng 8 24, 2016 - 9:06sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo lịch học ôn môn Toán A, tuyển sinh đợt 2 năm 2016

Tháng 8 24, 2016 - 8:31sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Lịch tuần từ ngày 22/8 đến 28/8/2016

Tháng 8 23, 2016 - 11:04sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo về việc nghỉ học ôn Tiếng anh B1 tối ngày 19/8/2016

Tháng 8 19, 2016 - 9:20sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo về việc hoàn thành học phí đối với học viên Cao học, nghiên cứu sinh

Tháng 8 16, 2016 - 10:41sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Lịch tuần từ ngày 15/8 đến 21/8/2016

Tháng 8 16, 2016 - 10:21sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo: