Viện Đào tạo sau đại học

Bạn đang ở đây

Đăng kí nhận Nguồn tin Viện Đào tạo sau đại học
Đã cập nhật: cách đây 1 giờ 18 phút

Lịch thi chuyển đổi cho chuyên ngành: Quản lý kinh tế, tuyển sinh đợt 2 năm 2016

Tháng 8 8, 2016 - 4:59ch

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Lịch học ôn thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2016

Tháng 8 8, 2016 - 10:31sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Lịch tuần từ ngày 01/8 đến 07/8/2016

Tháng 8 2, 2016 - 10:35sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Lịch học bổ sung thay đổi của Chuyên ngành: Quản lý kinh tế, tuyển sinh đợt 2 năm 2016

Tháng 7 30, 2016 - 1:50ch

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo nghỉ học bổ sung kiến thức ngành Quản lý kinh tế đợt 2 năm 2016

Tháng 7 27, 2016 - 4:01ch

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Lịch tuần từ ngày 25/7 đến 31/7/2016

Tháng 7 26, 2016 - 3:33ch

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Lịch tuần từ ngày 18/7 đến 24/7/2016

Tháng 7 19, 2016 - 4:22ch

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo lịch học bổ xung kiến thức ngành quản lý kinh tế

Tháng 7 15, 2016 - 8:42sa

Viện Đào tạo sau đại học thông báo:

Lịch tuần từ ngày 11/7 đến 17/7/2016

Tháng 7 12, 2016 - 2:58ch

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo lịch học ôn anh văn B1 đợt 2 năm 2016

Tháng 7 10, 2016 - 8:43sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Lịch tuần từ ngày 04/7 đến 10/7/2016

Tháng 7 5, 2016 - 5:10ch

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo nghỉ học tuần từ ngày 27/6 đến ngày 03/7/2016

Tháng 6 28, 2016 - 9:42sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Lịch tuần từ ngày 20/6 đến 26/6/2016

Tháng 6 21, 2016 - 11:00sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo về việc thay đổi thời gian Tổ chức Lễ khai giảng và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ

Tháng 6 20, 2016 - 10:43sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi tiếng anh B1 - thi ngày 21/5/2016

Tháng 6 15, 2016 - 10:16sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2016 đợt 1

Tháng 6 15, 2016 - 10:14sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Lịch tuần từ ngày 13/6 đến 19/6/2016

Tháng 6 14, 2016 - 10:41sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Kế hoạch học tập kỳ 1 (Năm học 2016 - 2017) cho khóa 2016 đợt 1

Tháng 6 13, 2016 - 10:22sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Danh sách học viên cao học cấp bằng ngày 24/6/2016

Tháng 6 10, 2016 - 8:54sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo: