Viện Đào tạo sau đại học

Bạn đang ở đây

Đăng kí nhận Nguồn tin Viện Đào tạo sau đại học
Đã cập nhật: cách đây 1 giờ 19 phút

Lịch tuần từ ngày 12/9 đến 18/9/2016

Tháng 9 14, 2016 - 9:23sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2016

Tháng 9 13, 2016 - 4:47ch

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo về việc hoàn trả học phí sau đại học

Tháng 9 7, 2016 - 9:20sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Lịch tuần từ ngày 05/9 đến ngày 11/9/2016

Tháng 9 6, 2016 - 9:36sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Lịch học ôn môn Sức bền vật liệu, tuyển sinh đợt 2 năm 2016

Tháng 8 31, 2016 - 8:47sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Lịch tuần từ ngày 29/8 đến 04/9/2016

Tháng 8 29, 2016 - 4:50ch

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo về việc hoãn thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS. Ngô Đức Du

Tháng 8 25, 2016 - 10:48sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo về việc đăng ký tài khoản phần mềm chống sao chép Turnitin

Tháng 8 24, 2016 - 9:06sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo lịch học ôn môn Toán A, tuyển sinh đợt 2 năm 2016

Tháng 8 24, 2016 - 8:31sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Lịch tuần từ ngày 22/8 đến 28/8/2016

Tháng 8 23, 2016 - 11:04sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo về việc nghỉ học ôn Tiếng anh B1 tối ngày 19/8/2016

Tháng 8 19, 2016 - 9:20sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo về việc hoàn thành học phí đối với học viên Cao học, nghiên cứu sinh

Tháng 8 16, 2016 - 10:41sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Lịch tuần từ ngày 15/8 đến 21/8/2016

Tháng 8 16, 2016 - 10:21sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo về việc nộp luận văn tốt nghiệp cao học Khóa 2014 đợt 2

Tháng 8 15, 2016 - 2:23ch

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo về việc đăng ký đề tài luận văn tốt nghiệp thạc sĩ khóa 2015 đợt 1

Tháng 8 15, 2016 - 9:55sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo về việc tổ chức Lễ trao bằng Thạc sĩ cho học viên khóa 2012, 2013, 2014

Tháng 8 11, 2016 - 2:27ch

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo bảo vệ luận án cấp cơ sở cho NCS. Ngô Đức Du

Tháng 8 11, 2016 - 11:22sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Lịch tuần từ ngày 08/8 đến 14/8/2016

Tháng 8 9, 2016 - 10:08sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo: