Viện Đào tạo sau đại học

Bạn đang ở đây

Đăng kí nhận Nguồn tin Viện Đào tạo sau đại học
Đã cập nhật: cách đây 1 giờ 18 phút

Kết quả phúc khảo kỳ thi B1 (Thi ngày 10/9/2016)

Tháng 10 18, 2016 - 2:29ch

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017

Tháng 10 17, 2016 - 11:03sa

         Ngày 17 tháng 10 năm 2016, Hiệu trưởng Trường đại học Hàng hải Việt Nam đã ký thông báo số 1021/TB-ĐHHHVN Về việc thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017.

Thông báo về việc nhận đơn phúc tra của các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2016

Tháng 10 14, 2016 - 2:36ch

Ghi chú: Mẫu đơn xin phúc tra thí sinh lấy tại file đính kèm!

Thông báo kết quả điểm thi tuyển sinh sau đại học năm 2016 đợt 2

Tháng 10 14, 2016 - 11:17sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Quyết định về yêu cầu trình độ ngoại ngữ đối với học viên cao học từ Khóa 2015-2017

Tháng 10 12, 2016 - 9:35sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Quyết định về yêu cầu trình độ ngoại ngữ đối với học viên cao học từ Khóa 2015-2017

Tháng 10 12, 2016 - 9:34sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Lịch tuần từ ngày 10/10 đến 16/10/2016

Tháng 10 11, 2016 - 3:56ch

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo hội thảo khoa học cấp Trường cho NCS. Nguyễn Cảnh Hải và NCS. Hoàng Thị Thúy Phương

Tháng 10 11, 2016 - 11:21sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo về thời hạn đối với nghiên cứu sinh

Tháng 10 11, 2016 - 11:19sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Ngô Đức Du

Tháng 10 10, 2016 - 4:00ch

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo về việc thời gian và địa điểm bảo vệ đề cương dự tuyển NCS đợt 2 năm 2016

Tháng 10 10, 2016 - 3:56ch

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Lịch tuần từ ngày 03/10 đến 09/10/2016

Tháng 10 5, 2016 - 8:54sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo về việc kiểm tra luận văn cao học lần 2, khóa 2014 đợt 2

Tháng 10 5, 2016 - 8:12sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo phúc tra tiếng anh B1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam

Tháng 9 30, 2016 - 9:12sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo kết quả thi anh văn B2 và B1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam

Tháng 9 29, 2016 - 10:47sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Lịch tuần từ ngày 26/9 đến 02/10/2016

Tháng 9 27, 2016 - 9:52sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo lịch thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2016

Tháng 9 22, 2016 - 4:29ch

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Lịch tuần từ ngày 19/9 đến 25/9/2016

Tháng 9 19, 2016 - 4:39ch

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Danh sách niêm yết thí sinh dự thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2016

Tháng 9 15, 2016 - 8:53sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo: