Viện Đào tạo sau đại học

Bạn đang ở đây

Đăng kí nhận Nguồn tin Viện Đào tạo sau đại học
Đã cập nhật: cách đây 1 giờ 40 phút

Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Nguyễn Đình Thạch

Tháng 12 15, 2016 - 9:20sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Lịch tuần từ ngày 12/12 đến 18/12/2016

Tháng 12 14, 2016 - 9:08sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Lịch tuần từ ngày 05/12 đến 11/12/2016

Tháng 12 7, 2016 - 9:31sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo về việc mời họp giao ban

Tháng 12 5, 2016 - 2:07ch

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo về việc xóa tên các NCS và học viên cao học

Tháng 12 1, 2016 - 4:28ch

Ghi chú: Danh sách học viên bị xóa tên xem tại file đính kèm.

Thông báo về việc rà soát, chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ

Tháng 12 1, 2016 - 3:32ch

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Lịch tuần từ ngày 28/11 đến 04/12/2016

Tháng 11 29, 2016 - 3:56ch

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo lịch học bổ sung kiên thức đợt 1 năm 2017, chuyên ngành: Quản lý kinh tế

Tháng 11 24, 2016 - 8:24sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Lịch tuần từ ngày 21/11 đến 27/11/2016

Tháng 11 23, 2016 - 8:10sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Lịch học ôn Tiếng anh B1 đợt 3 năm 2016

Tháng 11 22, 2016 - 8:31sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Lịch tuần từ ngày 14/11 đến 20/11/2016

Tháng 11 15, 2016 - 2:59ch

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo về việc hoàn thành học phí đối với nghiên cứu sinh và học viên cao học

Tháng 11 15, 2016 - 9:54sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo về việc nộp học phí năm học 2016 - 2017 đối với học viên sau đại học

Tháng 11 14, 2016 - 10:05sa

Ghi chú: Danh sách còn phải đóng học phí năm học 2016 - 2017 xem tại file đính kèm.

Thông báo về việc hỗ trợ học phí đối với Nghiên cứu sinh theo đề án 911

Tháng 11 14, 2016 - 10:00sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo danh sách lớp của chuyên ngành: Quản lý kinh tế, đợt 2 năm 2016

Tháng 11 11, 2016 - 8:36sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Kế hoạch học tập kỳ 1( năm học 2016 - 2017) cho khóa 2016 - đợt 2

Tháng 11 8, 2016 - 11:30sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Lịch tuần từ ngày 07/11 đến 13/11/2016

Tháng 11 8, 2016 - 11:29sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo kết quả phúc khảo thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 - năm 2016

Tháng 11 8, 2016 - 10:28sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Lịch tuần từ ngày 31/10 đến 06/11/2016

Tháng 11 1, 2016 - 9:45sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo: