Viện Đào tạo sau đại học

Bạn đang ở đây

Đăng kí nhận Nguồn tin Viện Đào tạo sau đại học
Đã cập nhật: cách đây 1 giờ 19 phút

Thông báo về việc xóa tên các NCS và học viên cao học

Tháng 12 1, 2016 - 4:28ch

Ghi chú: Danh sách học viên bị xóa tên xem tại file đính kèm.

Thông báo về việc rà soát, chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ

Tháng 12 1, 2016 - 3:32ch

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Lịch tuần từ ngày 28/11 đến 04/12/2016

Tháng 11 29, 2016 - 3:56ch

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo lịch học bổ sung kiên thức đợt 1 năm 2017, chuyên ngành: Quản lý kinh tế

Tháng 11 24, 2016 - 8:24sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Lịch tuần từ ngày 21/11 đến 27/11/2016

Tháng 11 23, 2016 - 8:10sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Lịch học ôn Tiếng anh B1 đợt 3 năm 2016

Tháng 11 22, 2016 - 8:31sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Lịch tuần từ ngày 14/11 đến 20/11/2016

Tháng 11 15, 2016 - 2:59ch

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo về việc hoàn thành học phí đối với nghiên cứu sinh và học viên cao học

Tháng 11 15, 2016 - 9:54sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo về việc nộp học phí năm học 2016 - 2017 đối với học viên sau đại học

Tháng 11 14, 2016 - 10:05sa

Ghi chú: Danh sách còn phải đóng học phí năm học 2016 - 2017 xem tại file đính kèm.

Thông báo về việc hỗ trợ học phí đối với Nghiên cứu sinh theo đề án 911

Tháng 11 14, 2016 - 10:00sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo danh sách lớp của chuyên ngành: Quản lý kinh tế, đợt 2 năm 2016

Tháng 11 11, 2016 - 8:36sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Kế hoạch học tập kỳ 1( năm học 2016 - 2017) cho khóa 2016 - đợt 2

Tháng 11 8, 2016 - 11:30sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Lịch tuần từ ngày 07/11 đến 13/11/2016

Tháng 11 8, 2016 - 11:29sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo kết quả phúc khảo thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 - năm 2016

Tháng 11 8, 2016 - 10:28sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Lịch tuần từ ngày 31/10 đến 06/11/2016

Tháng 11 1, 2016 - 9:45sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo về việc nhận giấy báo trúng tuyển đợt 2 năm 2016

Tháng 10 26, 2016 - 2:56ch

Viện đào tạo sau đại học, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo tới tất cả các học viên trúng tuyển đợt 2 năm 2016:

- Kính mời Anh (chị) đến Văn phòng Viện đào tạo sau đại học (Phòng 203, Nhà A6) để nhận giấy báo.

- Thời gian: Từ ngày 26/10 đến 04/11/2016.

Sáng từ 8h00 đến 11h30'

Chiều từ 14h00 đến 15h00.

Sau thời gian trên Viện sẽ gửi giấy báo theo đường bưu điện cho học viên.

Lịch tuần từ ngày 24/10 đến 30/10/2016

Tháng 10 25, 2016 - 10:49sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Quyết định về việc công nhận học viên cao học trúng tuyển đợt 2 năm 2016

Tháng 10 21, 2016 - 4:18ch

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Lịch tuần từ ngày 17/10 đến 23/10/2016

Tháng 10 18, 2016 - 4:55ch

Viện đào tạo sau đại học thông báo: