Viện Đào tạo sau đại học

Bạn đang ở đây

Đăng kí nhận Nguồn tin Viện Đào tạo sau đại học
Đã cập nhật: cách đây 1 giờ 54 phút

Thông báo Lịch học ôn thi tuyển sinh đợt 1 năm 2015 cho các chuyên ngành

Tháng 3 30, 2015 - 3:26ch

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT

Tháng 8 13, 2014 - 8:11sa
Chi tiết: 

Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

File đính kèm:  Thong_tu_15.doc

Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT

Tháng 11 13, 2013 - 8:43sa
Chi tiết: 

Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/2/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

File đính kèm:  thong tu so 05.pdf

Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT

Tháng 11 13, 2013 - 8:39sa
Chi tiết: 

Quy chế Đào tạo trình độ tiến sĩ theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

File đính kèm:  thong tu so 10.pdf

Quy định Tổ chức và Hoạt động của các Ban chuyên ngành tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Tháng 11 13, 2013 - 8:36sa
Chi tiết: 

Ngày 22/6/2012 Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã ký và ban hành quyết định số 1465/QĐ-ĐHHH về việc Ban hành Quy định về Tổ chức và Hoạt động của các Ban chuyên ngành trong công tác đào tạo sau đại học tại Trường đại học Hàng hải Việt Nam.

File đính kèm:  QUY DINH TO CHUC HOAT DONG CUA BCN.pdf

Quy định "Tổ chức và Quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ" tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Tháng 11 13, 2013 - 8:34sa
Chi tiết: 

Quy định "Tổ chức và Quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ" tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 1090/QĐ-ĐHHH ngày 24/5/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

File đính kèm:  quy dinh to chuc va quan ly dao tao trinh do thac si.pdf

Quy định tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Tháng 11 13, 2013 - 8:30sa
Chi tiết: 

Ngày 22/6/2012 Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã ký và ban hành quyết định số 1466/QĐ-ĐHHH về việc Ban hành Quy định về tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường đại học Hàng hải Việt Nam.

File đính kèm:  quy dinh to chuc tuyen sinh.pdf

Quy định Tổ chức và Hoạt động của các Ban chuyên ngành tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Tháng 11 13, 2013 - 8:27sa
Chi tiết: 

Ngày 22/6/2012 Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã ký và ban hành quyết định số 1465/QĐ-ĐHHH về việc Ban hành Quy định về Tổ chức và Hoạt động của các Ban chuyên ngành trong công tác đào tạo sau đại học tại Trường đại học Hàng hải Việt Nam.

File đính kèm:  QUY DINH TO CHUC HOAT DONG CUA BCN.pdf

BIÊN BẢN CHỈNH SỬA LUẬN VĂN

Tháng 11 13, 2013 - 8:25sa
Chi tiết: 

Biên bản chỉnh sửa luận văn theo yêu cầu của Hội đồng bảo vệ.

File đính kèm:  BIEN BAN CHINH SUA LUAN VAN.doc

Thông tư ban hành về "Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ"

Tháng 11 13, 2013 - 8:20sa
Chi tiết: 

Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nội dung toàn văn:

Nội dung toàn văn gồm các chương:
Chương I: Quy định chung
Chương II: Cơ sở đào tạo
Chương III: Tuyển sinh
Chương IV: Chương trình, tổ chức đào tạo
Chương V: Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm
Chương VI: Tổ chức thực hiện File đính kèm:  thong tu ban hanh.pdf

Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ

Tháng 11 13, 2013 - 8:16sa
Chi tiết: 

Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ Ban hành kèm theo Quyết định: /2008/QĐ-BGDĐT năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối t­ượng ápdụng

 1. Vănbản này quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ bao gồm:cơ sởđào tạo; tuyển sinh; ch­ươngtrình đào tạo;tổ chức đào tạo; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý viphạm.

 2. Văn bản này áp dụng ®èivíi các đại học, học viện, trườngđại học được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ (sauđây gọi chung là cơ sở đào tạo), các tổ chức và cá nhân tham gia đào tạo trìnhđộ thạc sĩ.

Điều 2. Mục tiêu đào tạo

Đàotạo trình độ thạc sĩ giúp học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việcđộc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giảiquyết những vấn đề thuộc ngành, chuyên ngành được đào tạo.

Điều 3. Thời gian đào tạo

1. Thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ được thựchiện từ một năm đến hai năm học.

a) Đối với các ngành đào tạo trình độ đại họccó thời gian đào tạo từ 5 năm trở lên thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ có thểlà một năm học.

b) Đối với các ngành đào tạo trình độ đại học có thờigian đào tạo từ 4,5 năm trở xuốngthời gian đào tạo trình độ thạc sĩ là một năm rưỡi đến hai năm học.

2. Thủ trưởng cơ sở đào tạo căncứ vào điều kiện cụ thể của đơn vị mình quyết định thời gian đào tạo phù hợp.

File đính kèm:  quy che dao tao thac si.doc