Viện Đào tạo sau đại học

Bạn đang ở đây

Đăng kí nhận Nguồn tin Viện Đào tạo sau đại học
Đã cập nhật: cách đây 1 giờ 19 phút

Thông báo thời gian và địa điểm xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2015

Tháng 5 12, 2015 - 2:42ch

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

THÔNG BÁO về việc bảo vệ Chuyên đề tiến sĩ, chuyên ngành: Tổ chức và quản lý vận tải

Tháng 5 12, 2015 - 8:41sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

THÔNG BÁO Về việc bảo vệ Tiểu luận tổng quan, chuyên ngành: Khai thác, bảo trì tàu thủy

Tháng 5 8, 2015 - 8:40sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

THÔNG BÁO Về việc bảo vệ Chuyên đề tiến sĩ số 1, chuyên ngành: Khoa học hàng hải

Tháng 5 8, 2015 - 8:39sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Lịch tuần từ ngày 04/05 đến ngày 10/05/2015

Tháng 5 5, 2015 - 4:59ch

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo bảo vệ chuyên đề tiến sĩ, chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Tháng 4 28, 2015 - 8:42sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Danh sách niêm yết thí sinh dự thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2015

Tháng 4 17, 2015 - 11:34sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Lịch thi tháng 4/2015

Tháng 4 14, 2015 - 4:04ch

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Lịch tuần từ ngày 13/04 đến ngày 19/04/2015

Tháng 4 14, 2015 - 3:59ch

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Lịch tuần từ ngày 06/04 đến 12/04/2015

Tháng 4 7, 2015 - 10:40sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo lịch thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2015

Tháng 4 7, 2015 - 10:34sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2015

Tháng 4 7, 2015 - 10:05sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Lịch thi bổ sung kiến thức tuyển sinh đợt 1 năm 2015, ngành: Quản lý kinh tế

Tháng 4 2, 2015 - 9:28sa

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Lịch tuần từ ngày 30/03 đến ngày 05/04/2015

Tháng 3 31, 2015 - 2:16ch

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông báo Lịch học ôn thi tuyển sinh đợt 1 năm 2015 cho các chuyên ngành

Tháng 3 30, 2015 - 3:26ch

Viện đào tạo sau đại học thông báo:

Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT

Tháng 8 13, 2014 - 8:11sa
Chi tiết: 

Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

File đính kèm:  Thong_tu_15.doc

Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT

Tháng 11 13, 2013 - 8:43sa
Chi tiết: 

Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/2/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

File đính kèm:  thong tu so 05.pdf

Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT

Tháng 11 13, 2013 - 8:39sa
Chi tiết: 

Quy chế Đào tạo trình độ tiến sĩ theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

File đính kèm:  thong tu so 10.pdf

Quy định Tổ chức và Hoạt động của các Ban chuyên ngành tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Tháng 11 13, 2013 - 8:36sa
Chi tiết: 

Ngày 22/6/2012 Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã ký và ban hành quyết định số 1465/QĐ-ĐHHH về việc Ban hành Quy định về Tổ chức và Hoạt động của các Ban chuyên ngành trong công tác đào tạo sau đại học tại Trường đại học Hàng hải Việt Nam.

File đính kèm:  QUY DINH TO CHUC HOAT DONG CUA BCN.pdf